2023/2024

 

KATECHEZA

grupa

wtorek

czwartek

3 laki

10:00 – 10:20 

-

4 latki

-

10:30 – 10:50

5 latki

11.00 – 11.30

11.00 – 11.30

6 latki

11.30 – 12.00

11.30 – 12.00

JĘZYK ANGIELSKI                                                       

grupa

poniedziałek

środa

3 laki

-

09.40 – 10.00

4 latki

-

10.10 – 10.30

5 latki

-

09.00 – 09.30

6 latki

09:50 – 10:20

08.20 – 08.50

 

ZAJĘCIA SPORTOWE (płatne)

grupa

wtorek

3 latki

10.35 – 11.10

4 latki

10.35 – 11.10

5 latki

09.15– 09.55

6 latki

09.55 – 10.35

 

LOGOPEDIA

grupa

wtorek

czwartek

3 laki

09:00 – 09:30 (zajęcia grupowe)

09:00 – 09:30 (zajęcia grupowe)

4 latki

09:30 – 10:00 (zajęcia grupowe)

09:30 – 10:00 (zajęcia grupowe)

5 latki

10:00 – 10:40 (zajęcia grupowe)

10:00 – 10:40 (zajęcia grupowe)

6 latki

10:40 – 11:20 (zajęcia grupowe)

10:40 – 11:20 (zajęcia grupowe)

 

11:20 – 14:30 zajęcia indywidualne

11:20 – 14:30 zajęcia indywidualne

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNO – ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA

grupa

zajęcia indywidualne

3 i 4 latki

Praca z dzieckiem – 5 h (jedna godzina dziennie)

5 i 6 latki

Praca z dzieckiem – 5 h (jedna godzina dziennie)