Zadania dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc LUTY 2024r.

 • Pod ziemią, pod wodą”.
 • W kosmosie”.
 • „Prehistoryczny świat”.
 • "W kinie i w teatrze".

Pod ziemią, pod wodą

 • zapoznanie dzieci z naturalnymi zasobami Ziemi, kształtowanie umiejętności współpracy, uwrażliwienie przedszkolaków na sposoby wyrażania emocji
 • zapoznanie dzieci z bogactwem życia pod wodą, wprowadzenie pojęć: staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, kształtowanie umiejętności pracy z tekstem, zachęcanie przedszkolaków do integracji w grupie
 • zapoznanie ze złożami oraz miejscem ich wydobywania, wprowadzenie pojęcia kopalnia, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, budowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zapoznanie dzieci z naturalnymi dźwiękami Ziemi, ćwiczenie orientacji w przestrzeni  i wyobraźni ruchowej, doskonalenie motoryki w pozycji leżącej, pobudzanie do aktywności muzyczno-ruchowej, rozwijanie w przedszkolakach wrażliwości na muzykę
 • zapoznanie dzieci z budową wulkanu i podstawowymi zjawiskami w nim zachodzącymi, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie przedszkolaków do podejmowania działań i ekspresji artystycznej

W kosmosie

 • zapoznanie z pojęciami: planeta, Ziemia, kosmos, Układ Słoneczny, utrwalenie pojęć: dzień i noc, kształtowanie postawy otwartej na działanie, poszukiwanie i budowanie poczucia tożsamości ze swoją planetą
 • utrwalenie pojęć: kosmos, Układ Słoneczny, planety, kształtowanie umiejętności korzystania z prostego teleskopu, rozbudzanie zainteresowania nauką i kosmosem
 • zapoznanie z figurami geometrycznymi i ich cechami, wprowadzenie pojęcia rakieta, pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci, utrwalanie umiejętności pracy w zespole
 • rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci, zachęcanie do kreatywności, otwartości, rozbudzanie wyobraźni, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych
 • utrwalenie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulacja w zakresie integracji sensorycznej, budowanie postawy otwartości na innych, nieznanych

 Prehistoryczny świat

 • zapoznanie z pojęciami: muzeum, paleontolog, kształtowanie postawy szacunku dla tego, co dawne, wdrażanie do właściwych zachowań w muzeum
 • utrwalenie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, rozwijanie umiejętności artykulacyjnych dzieci, kształtowanie postawy szacunku dla pracy i różnych zawodów, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • poznanie niektórych gatunków dinozaurów, poszerzenie wiedzy na temat ich życia, doskonalenie umiejętności przeliczania, stosowanie pojęć: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, zachęcanie do wspólnej zabawy w grupie
 • utrwalenie nazw dinozaurów, rozwijanie słuchu muzycznego, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i aktywnej zabawy
 • utrwalenie znajomości poznanych zawodów i nazw dinozaurów, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, stymulowanie w zakresie integracji sensorycznej, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, aktywnej zabawy, budowanie postawy otwartości na rzeczy inne, nowe

W kinie i teatrze

 • wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf), rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po planszy do kodowania, przeliczania kroków  i stosowania wyrażeń: do góry, obrót, w bok, kształtowanie postawy otwartej i gotowej        do uczestnictwa w kulturze, utrwalenie właściwych zachowań w kinie i teatrze
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego, kształtowanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do aktywności, zabawy i współpracy w grupie
 • zapoznanie z ideą starego kina, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, pobudzanie i stymulowanie zmysłów, utrwalenie właściwych zachowań w instytucjach kultury