Zadania dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc  CZERWIEC 2024r.

03.06. – 07.06.2024r. – „Wielka wyprawa

10.06. -  14.06.2024r. – „Smaki i zapachy lata”

17.06. – 21.06.2024r. – „Wakacyjne przygody”

 „Wielka wyprawa.”

 • Poznanie zwierząt egzotycznych, zapoznanie z zabawami z różnych stron świata, kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności doboru odpowiednich przedmiotów i właściwej odzieży do celu wycieczki, rozwijanie otwartości na drugą osobę
 • Zapoznanie z różnymi środkami transportu, kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się i uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, rozwijanie otwartości na drugą osobę
 • Zapoznanie ze zwierzętami egzotycznymi i miejscami ich zamieszkania, kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijanie empatii wobec zwierząt
 • Zapoznanie z instrumentami z różnych krajów, rozwijanie świadomości ciała i wyobraźni ruchowej, ćwiczenie poczucia pulsu w muzyce, reagowanie na sygnał, uwrażliwianie na muzykę klasyczną
 • Zapoznanie z różnymi zapachami i smakami warzyw, owoców oraz przypraw, rozwijanie motoryki małej, nauka prawidłowego zachowania się podczas przyrządzania potraw

„Smaki i zapachy lata.”

 • Zapoznanie z wesołym miasteczkiem i zasadami właściwego zachowania w miejscach zabaw, kształtowanie uważnego słuchania, kształtowanie umiejętności prawidłowego wypowiadania się, wdrażanie do odpowiedzialności za własne zabawki
 • Rozwijanie umiejętności językowych, rozbudzanie twórczości plastycznej, wdrażanie do uważnego słuchania
 • Zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków, nabywanie umiejętności w określaniu, który przedmiot jest lżejszy, a który cięższy, wdrażanie do zgodnej zabawy z innymi dziećmi
 • Poznanie piosenki „Razem z latem”, kształtowanie umiejętności wokalnych, kształtowanie poczucia własnego ciała, rozwijanie układu ruchowego
 • Poznawanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku i podawanie ich nazw, rozpoznawanie owoców za pomocą zmysłu dotyku, ćwiczenie umiejętności wymieniania charakterystycznych cech owoców, kształtowanie odpowiedniego zachowania podczas przyrządzania posiłków

„Wakacyjne przygody.”

 • Zapoznanie z właściwymi zachowaniami latem nad wodą, kształtowanie spostrzegawczości poprzez odpowiednie zabawy, kształtowanie umiejętności odróżniania odpowiedniego zachowania od nieodpowiedniego, wdrażanie do odpowiedniego zachowywania się podczas wakacji
 • Zapoznanie ze sztuką i folklorem góralskim, podawanie nazw przedmiotów potrzebnych na wyprawę w góry, ćwiczenie umiejętności grafomotorycznych, rozwijanie poszanowania dla kultury góralskiej
 • Zapoznanie ze zjawiskiem parowania wody i krystalizowania się soli, rozwijanie motoryki małej, kształtowanie spostrzegawczości, określanie położenia: na, nad, pod, obok, kształtowanie estetycznego wykonywania prac plastycznych
 • Utrwalenie piosenki „Razem z latem”, nauka reagowania na sygnał N., kształtowanie umiejętności kreatywnego tworzenia prac plastycznych
 • Poznawanie smaku różnych letnich owoców, rozwijanie motoryki małej, nauka zgodnej zabawy z innymi dziećmi