Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

KLAUZULA INFORMACYJNA


1.Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
   Administrator danych: Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki Inspektoria wrocławska), Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek z siedzibą w Nowej Rudzie, Kontakt: ul. Kościelna 10; tel. 74 872 23 16; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   Aktualnie nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

2. Cele przetwarzania:
     1) w przypadku rodziców lub opiekunów dzieci oraz małoletnich- realizacja umowy o współpracy, której beneficjentem
         jest dziecko, w zakresie zapewnienia mu nauczania i wychowania w oparciu o podstawę programową wychowania
         przedszkolnego, dodatkowych zajęć opiekuńczych, wychowywania dzieci zgodnie z wartościami chrześcijańskimi,
         udokumentowanie uczestnictwa małoletniego w zajęciach organizowanych przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr
         Salezjanek lub inny podmiot,
współpracujący z Przedszkolem lub w/w Zgromadzeniem ,
     2) w przypadku pracowników- realizacja umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło, zawartej z Niepublicznym Przedszkolem
         Sióstr Salezjanek z siedzibą w Nowej Rudzie,

     3) w przypadku kontrahentów będących osobami fizycznymi – realizacja sprzedaży, dostaw, usług na rzecz
         Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Nowej Rudzie.

3. Podstawy prawne przetwarzania: Obowiązek prawny wynikający z przepisów prawa pracy, Kodeksu cywilnego, Prawa
    Oświatowego, umów z podmiotami, których dane są przetwarzane (o współpracy, o pracę, zlecenia, o dzieło, sprzedaży, dostawy, realizacji usług, itp.), zgoda podmiotu, którego dane są przetwarzane, prawnie uzasadniony interes Przedszkola oraz Zgromadzenia, jako jego organu założycielskiego.

4. Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane w imieniu Przedszkola w ramach outsourcingu, podmioty sprawujące nadzór nad działaniami Zgromadzenia lub Przedszkola, podmioty współpracujące ze Zgromadzeniem oraz Przedszkolem w zakresie realizacji umowy o współpracę, której beneficjentem jest dziecko, ZUS, urząd skarbowy (w zakresie pracowników).

5. Okres przechowywania danych osobowych: Czas trwania umowy o współpracy oraz dla celów archiwizacyjnych- przez okres uregulowanych w przepisach szczegółowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych:
       a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych: w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody,
           inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg
           dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
           Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej
           zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
           korespondencyjny lub adres mailowy;

       b) prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
       c) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
       d) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
       e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
       f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację
           przysługuje wyłącznie w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
           interesu,

       g) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w
           ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.
           Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego
           administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia
           danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na
           podstawie Twojej zgody,

       h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej.