Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie pojęć: mapa, Polska, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z Polską, rozwijanie wrażliwości
 • wysłuchiwanie rymów w wierszu, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, rozwijanie samodzielności
 • poszerzanie wiedzy o wyglądzie miast, rozwijanie umiejętności prowadzenia eksperymentów,
 • poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych symboli narodowych
 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli gestem, rozwijanie wrażliwości zapachowej,
 • rozumienie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, słownika czynnego, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie umiejętności współpracy
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej i słuchu muzycznego, ćwiczenie orientacji w przestrzeni, doskonalenie współpracy
 • rozpoznawanie i nazywanie niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa, doskonalenie współpracy
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie mowy komunikatywnej, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, budzenie chęci niesienia pomocy ptakom w czasie zimy
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat niedźwiedzia, rozwijanie umiejętności podziału wyrazów na sylaby, rozwijanie mowy poprzez ćwiczenia mięśni narządów artykulacyjnych, kształtowanie sprawności manualnej,
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształcenie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • poznanie jeża i jego przygotowań do snu zimowego, utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki i niedźwiedzia, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
 • poznanie części ciała, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • utrwalanie nazw części ciała, poznanie dotyku jako narzędzia badania właściwości przedmiotów, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki małej, rozwijanie zmysłu dotyku, integrowanie grupy
 • poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów do utrzymania czystości, rozwijanie umiejętności klasyfikacji według koloru, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie umiejętności słuchania, kształtowanie nawyku mycia rąk
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne

PIOSENKA MIESIĄCA

„Do przedszkola idzie maluch”

1. Do przedszkola idzie maluch,
tup, tup, tup, tup,
wszyscy dziś malucha chwalą,
tup, tup, tup, tup.

2. Zna wierszyki i piosenki,
la, la, la, la,
zawsze chodzi uśmiechnięty,
la, la, la, la.

3. Podskakują razem dzieci,
hop, hop, hop, hop,
bo tu bawią się najlepiej,
hop, hop, hop, hop.

WIERSZ MIESIĄCA 

Mam 3 latka, 3 i pół
brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
i mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.

Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku,
i o piesku co był w polu,