Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Zachęcanie i motywowanie do modlitwy codziennej, szczególnie do Anioła Stróża i do Ducha Świę
 • Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.
 • Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w czasie uroczystości, w miejscach publicznych.
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.
 • Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.
 • Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo – skutkowych i sekwencji czasowych.
 • Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.
 • Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagroż
 • Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc w sytuacji zagrożenia;
 • Poznanie zawodów związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem;
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku dobrego przygotowania do pisania i czytania.
 • Wdrażanie do śpiewu umiarkowanym głosem, z zachowaniem linii melodycznych piosenek;
 • Zachęcanie do gry na instrumentach melodycznych;
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia prac plastycznych i improwizacji muzycznych i ruchowych;
 • Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.
 • Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Zestaw ćwiczeń porannych nr: 19, 20.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr: 19, 20.

PIOSENKA MIESIĄCA

„Wakacji czas"
                              sł. A. Prokop, Z. Opałka, muz. M. Tywańczuk

1. Przed nami już wakacje, lato wita nas,
i wszyscy znów będziemy miło spędzać czas.
Więc ty i ja ruszajmy dziś prosto przed siebie,
by poznać na nowo, przygody tej smak

Ref: Wakacji czas, wakacji czas
tak wiele przygód czeka nas,
Wakacji czas, wakacji czas
to trzeba przeżyć mówię Wam
Wakacji czas.....

2. Na niebie słońce świeci, gasi ranną mgłę
do wszystkich, wszystkich dzieci wciąż uśmiecha się.
Pewne jest to, zachowasz najmilsze wspomnienia.
Nie czekaj już dłużej, wyruszaj na szlak....

WIERSZ MIESIĄCA

„Wakacyjne rady”
                                   W. Badalska

Głowa nie jest od parady
służyć musi dalej.
Dbaj więc o nią i osłaniaj,
kiedy słońce pali.

Płynie w rzece woda
chłodna, bystra, czysta,
tylko przy dorosłych
z kąpieli korzystaj.

Jagody nieznane,
gdy zobaczysz w borze:
Nie zrywaj! Nie zjadaj! –
bo zatruć się możesz.

Urządzamy grzybobranie,
jaka rada stąd wynika:
Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,
nie wkładaj go do koszyka.

Biegać boso jest przyjemnie,
ale ważna rada:
- idąc na wycieczkę pieszą
dobre buty wkładaj!

Gdy w polu, w lesie, czy za domem
wykopiesz przedmiot zardzewiały
- nie dotykaj go!
Daj znać dorosłym!
Śmierć niosą groźne przedmioty!