Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę, utrwalenie zasad komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec innych ludzi
 • wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, uświadomienie wartości wynikających z obcowania z muzyką klasyczną, uczestnictwem w koncertach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, rozwijanie wrażliwości dotykowej, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach
 • poznawanie nowej piosenki, utrwalanie znajomości nazw emocji, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką, rozwijanie kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką, rozwijanie szacunku do odrębnego sposobu przeżywania emocji przez poszczególne osoby
 • utrwalenie wiedzy na temat muzyki wokół nas, aktywne uczestniczenie w eksperymentach i zabawach badawczych, ćwiczenie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków, rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych, zachęcanie do podejmowania samodzielnych działań i wyrażania ekspresji artystycznej
 • utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego zjeżdżania z górki na sankach, doskonalenie aparatu mowy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie
 • poznanie wieloznaczności słowa skarb, doskonalenie umiejętności wyrażania słowami myśli i uczuć, rozwijanie umiejętności plastyczno--technicznych, doskonalenie motoryki małej, wdrażanie do dostrzegania wartości niematerialnych w życiu człowieka
 • zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok), rozwijanie ciekawości i aktywności poznawczej, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, doskonalenie aparatu mowy, zachęcanie dzieci do integracji w grupie
 • poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, podejmowanie własnej aktywności poznawczej, doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania, rozwijanie szacunku do pracy innych ludzi
 • poznanie dźwięków Ziemi, kształtowanie umiejętności określania głośności dźwięków związanych z żywiołami, ćwiczenie koordynacji ruchowej, współpraca w grupie, ćwiczenie oddechu, rozwijanie wyobraźni dźwiękowej, rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
 • poznawanie pojęć wulkan, lawa, utrwalenie wiedzy dotyczącej tematu tygodnia, rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymentach, rozwijanie zainteresowania światem przyrody, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy

PIOSENKA MIESIĄCA 

„Wszystko gra”
sł. M. Przewoźniak, muz. J. Ostrowski

1. Słowik tysiąc zna piosenek,
dzięcioł stuka jak w bębenek.
Dzwon na wieży liczy czas.
Dźwięki słyszy każdy z nas.

Ref.: Wróbel – ćwir!
A wrona – kra!
Wszystko gra!
Wszystko gra!

2. O patelnię łyżka dzwoni.
Trąbi w trąby stado słoni.
A kot bury popis dał.
Bo na dachu zrobił: miaaauuu!

Ref.: Wróbel – ćwir!…

3. Ta melodia jest jak z baśni.
Ta – spokojna. Hej, nie zaśnij!
A ta jakoś strasznie brzmi.
Czy ktoś rękę poda mi?

Ref.: Wróbel – ćwir!…

WIERSZ MIESIĄCA

„W kopalni"
Agnieszka Filipowska  

Kto by pomyślał, patrząc na skały,
że w nich tak cenne są minerały!
Tam żółte złoto, tu czerwień miedzi.
Ileż to skarbów pod ziemią siedzi!

Na górze – światło, a w dole – mrok.
Spójrz dookoła, wytęż swój wzrok.
W kopalni węgla, w kopalni soli
cennych surowców znajdziesz do woli.

Wsiadaj do windy, zjeżdżamy w dół.
Tam rząd wagonów i stukot kół.
Patrz, jak po szynach suną powoli.
Czarno od węgla, biało od soli.

By jeden, dwa, trzy, cztery, pięć grud
wrzucić na wagon – wielki to trud!
Lecz węgiel dom ci ogrzać pozwoli.
I jak tu obiad zrobić bez soli.

Trwa więc pod ziemią potężny huk!
Górnik kilofem wali: stuk, stuk!
Potem pojawi się druga zmiana,
taka to praca jest nieprzerwana.