Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności podawania nazw uczuć i emocji
 • używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości
 • poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast, rozwijanie umiejętności przeliczania, dokonywania analizy sylabowej, prowadzenia eksperymentów, dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie odpowiedzialności
 • poznanie nowej piosenki, odróżnianie krajobrazu miasta i wsi, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego, rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej, wrażliwości sensorycznej, różnicowanie faktur dotykiem, doskonalenie współpracy, rozwijanie umiejętności rozumienia sygnałów werbalnych i symboli
 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie świadomości fonologicznej i słuchu fonematycznego, odróżnianie fikcji od rzeczywistości
 • rozumienie pojęcia marzenie, rozwijanie umiejętności przeliczania, świadomości fonologicznej, słownika czynnego, rozwijanie wyobraźni, umiejętności współpracy
 • poznanie różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej, współdziałanie w parach, doskonalenie współpracy, ćwiczenie ruchów naprzemiennych, rozciąganie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa czynnego, doskonalenie współpracy w grupie poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz precyzyjnych ruchów rąk, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, wdrażanie do odpowiedniego zachowania w lesie
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności podziału słów na sylaby, kształtowanie sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0–5, integrowanie grupy, wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni, wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • poznanie wybranej piosenki z repertuaru dziecięcego, kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • utrwalenie wiadomości na temat wiewiórki, jeża i ptaków, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zmysłów i odpowiadających im narządów, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie motoryki małej, kształcenie zmysłów, integrowanie grupy, budowanie poczucia zaufania w grupie
 • poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji według symbolu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie umiejętności słuchania, kształtowanie nawyku mycia zębów
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych, kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych, rozwijanie sprawności fizycznej, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

PIOSENKA MIESIĄCA 

„Dom nasz Polska”
sł. Anna Bernat, muz. Barbara Kolago

1.Dom, rodzina i przedszkole – to Ojczyzna moja mała.
Dalej jest Ojczyzna duża, ukochana Polska cała!

Ref.: Czy to miasto, czy to wioska,
dom nasz ma na imię Polska! (×2)

2.Tutaj wiodą dróżki polne. Tutaj parki z alejkami.
Tutaj domki, tu wieżowce – jedno słońce nad głowami!

Ref.: Czy to miasto…

3. Biel i czerwień, dobrze wiemy, to są barwy narodowe,
A Ojczyzny naszej godło? To jest piękny biały Orzeł!

Ref.: Czy to miasto…

4. Nad wioskami, nad miastami fruną nuty z piosenkami.
Czy to tak śpiewają ptaki? Nie, nie, nie! To przedszkolaki!

Ref.: Czy to miasto…

WIERSZ MIESIĄCA

„Katechizm polskiego dziecka"
Władysław Bełza

– Kto ty jesteś?
– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czem ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czem zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Coś ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.