Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności językowych; kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Rozróżnianie i określanie emocji.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.
 • Uświadamianie roli przyjaźni w życiu człowieka; wyrażanie radości z możliwości wspólnego spędzania czasu z najbliższymi.
 • Kształtowanie wiedzy na temat praw dziecka.
 • Poszerzanie wiedzy na temat ludzi z różnych stron świata.
 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec wszystkich ludzi na świecie.
 • Poszerzenie wiadomości dotyczących zabaw z różnych stron świata;
 • Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence i gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; budzenie zainteresowania czytaniem.
 • Doskonalenie umiejętności językowych.
 • Kształtowanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-ruchowo-plastycznej.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie myślenia matematycznego: przeliczania w zakresie 10, stosowania liczebników porządkowych, porównywania długości mierzonych umowną miarką.
 • Kształtowanie umiejętności odwzorowywania figur geometrycznych z innych materiałów.
 • Doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej (jeziora i ich mieszkańcy, zjawisko występowania tęczy).
 • Podawanie nazw elementów charakterystycznych dla krajobrazu górskiego.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego w trakcie układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głoski h.
 • Poszerzanie wiedzy związanej ze sposobami letniego wypoczynku (np. nad rzeką, na biwaku, przy ognisku).
 • Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków z zabaw badawczych.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Wdrażanie do pomagania w pracach ogrodniczych.
 • Utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.
 • kształtowanie umiejętności prezentowania zdolności aktorskich przed dużą publicznością.

PIOSENKA MIESIĄCA

„Kolorowe lato"
                                                        Sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak

Przyszło do nas lato, kolorowe lato.
Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?
Będziemy po łące biegać na bosaka.
Razem z żabą zieloną przez kałuże skakać

Ref. Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?
Że będziemy się bawili całe lato.

Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.
Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku.
Będziemy motyle gonili po łąkach.
policzymy, ile kropek ma biedronka.

Ref. Hej maluchy, hej dzieciaki, ... .

WIERSZ MIESIĄCA

„Dzieci świata"
                                       W. Faber

W Afryce w szkole na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świecie śnieg pada
A jego rówieśnik Eskimos,
Też w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie
Gorące pustynie i palmy.
Afryki ani Grenlandii
My także jak dotąd nie znamy,
A jednak wierzymy w lodowce,
W gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata,
chcemy ręce uścisnąć mocno i wierzymy,
że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.