Do obejrzenia poprzednich treści zapraszamy na blog

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • utrwalenie nazw i kształtu niektórych figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów
  • rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki, wdrażanie do reguł i zasad obowiązujących w przedszkolu, integracja grupy, rozwijanie umiejętności pomocy innym
  • nazywanie i rozpoznawanie niektórych stanów emocjonalnych, np. gniew, rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów (wzroku, dotyku), orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwijanie samodzielności, doskonalenie umiejętności współpracy;
  • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych i osobach pracujących w przedszkolu, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, zdobycie wiedzy o bezpieczeństwie na placu zabaw, rozwijanie sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności przeliczania, rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie
  • poznanie innych form imion dzieci z grupy, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wzbogacanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie, współdziałanie, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie motoryki dużej i małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
  • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, wdrażanie do zgodnego działania z innymi w zabawie
  • poznanie sposobu bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, rozwijanie słuchu fonematycznego, umiejętności językowych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozpoznawanie figur geometrycznych, rozwijanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształcenie zmysłów, wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
  • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności współpracy, dbałości o komfort innych dzieci w grupie
  • utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, rozpoznawanie i nazywanie niektórych znaków drogowych, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych materiałów, kształcenie motoryki małej, rozpoznawanie prawejI lewej strony ciała, zachęcanie do poznawania nowych faktur, wdrażanie do odpowiedzialności za siebie i innych

PIOSENKA MIESIĄCA

„Przedszkole drugi dom"

1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.

Ref. Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam, nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.

2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?

Ref. Ja chodzę tam co dzień... .

3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.

Ref. Ja chodzę tam co dzień.

WIERSZ MIESIĄCA 

„Mądry przedszkolak"

Mądry przedszkolak przykładem świeci –

zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest

i ich nie szturcha, ani nie bije.

Chce coś od innych – grzecznie poprosi

i się z szacunkiem do nich odnosi.

Jak z tego widać, nie trzeba wiele,

by wszystkich dzieci być przyjacielem.